činnosť OKC IMA prebieha v priestoroch Základnej školy Ožďany

 

               

 

OKC IMA pri ZŠ Ožďany

Rok: 2008


halloween je obľúbený každý rok mať najkrajšiu tekvicu je veľká radosť jazdenie na koníkoch na Teplom Vrchu    

 

Vitajte na stránkach Oblastného koordinačného centra Ideálnej mládežníckej aktivity pri ZŠ Ožďany

 

Je súčasťou  Republikového koordinačného centra Ideálnej mládežníckej aktivity v Bratislave

Je mimovládna mládežnícka organizácia, združujúca mladých ľudí bez ohľadu na rasovú, náboženskú a etnickú príslušnosť.

Je nezávislá od akýchkoľvek politických, náboženských, rasových a iných vplyvov.

Zaoberá sa vypĺňaním voľného času detí a mládeže.

Organizuje množstvo najrôznejších akcií, pobytov, stretnutí, zájazdov a podobne.

Snaží sa osloviť mladých ľudí a zapájať ich do ponúknutých záujmových činností

Ponúka všetkým, ktorí nevedia čo s voľným časom, množstvo akcií a podujatí po celý rok.

Spolupracuje pri organizovaní aktivít so Základnou školou v Ožďanoch a s Obcou Ožďany

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 30. 10. 2008
Sojková, isojkova@azet